Listopad

Historie Salzburgu od pravěku po středověk

Salzburský dóm

Salzburský dóm

Jak už jsme naznačili v článku se základními informacemi o Salzburgu, tak toto město má opravdu bohatou a zajímavou historii. Počátku sahají až do pravěku do mladší doby kamenné (Neolit – 10.000 let před našim letopočtem), kdy se zde objevili první stále lidské osady. Přibližně kolem roku 15 př.n.l. sem pak přišli Římani, kteří zde založili svoje vlastní sídliště. Toto místo mělo doslova ideální polohu, protože řeka a hora Mönchsberg skýtaly výbornou přírodní ochranu, takže k zabezepečení postačilo opevnit pouze jedinou nechráněnou jižní stranu.

Římané svojí novou osadu pojmenovali „Juvavum“, což znamená něco ve smyslu: Sídlo boha nebes. O něco později pak město povýšili na úroveň municipia. Za dalších pár desítek let později, za vlády císaře Claudia (41 – 54 n. l.) město ještě více povýšilo, když se stalo centrem nové římské provincie Noricum. S pádem Římské říše na čas upadl i Salzburg. Další důležité události nastali až v 5. století, kdy zde byl založen klášter. Do kraje přišel biskup Rupert Salzburský, který dostal jako dar od bavorského knížete roku 699 pozůstatky starého římského města. (Pokračování textu…)