Dub 05

Hallein město soli

Sdílet na Facebooku

Zařazeno do kategorie Města

Město Hallein je s 19.864 (k 1.lednu 2011) obyvateli druhé největší město ve spolkové zemi Salcbursko. Leží na řece Salzach, v nadmořské výšce 447 m, 15 km vzdušnou čarou na jih od Salcburku. Hellein se také nachází v bezprostřední blízkosti německé hranice, od které ho dělí jen pár stovek metrů. Město je situováno na obou březích řeky, přičemž historické jádro je vměstnáno na levý břeh mezi řeku a zdvíhající se kopce. Uprostřed řeky je také ostrov, na kterém sice není kromě muzea nic moc zajímavého, ale vede přes něj hned několik mostů.

Ulička v centru Halleinu

Ulička v centru Halleinu

Název města je odvozen od keltského slova hal, což je výraz pro sůl. Ta se zde skutečně těžila víc jak dva tisíce let. Pravděpodobně lidé už v pravěku využívali slané prameny, v 6. století př. n. l. pak Keltové začali sůl dobývat i z podzemních štol. V okolí se dodnes dochovalo několik hrobů významných Keltů, které svědčí o tom, že už tehdy platilo „sůl nad zlato“ a tato bílá krystalická látka regionu skutečně přinášela bohatství.

Po dobytí oblasti Římany roku 17 n. l. se těžba soli přerušila a obnovili ji až ve středověku salzburští arcibiskupové. Význam soli jako obchodní komodity opět rostl a v 16. století se těžba soli zde a v okolních obcích jako v nedalekém Dürrnbergu stala hlavním zdrojem salzburského bohatství.

Proces výroby soli byl poměrně pracný a surová sůl se musela poměrně obtížně čistit. Nejdříve tak, že se vyluhovala vodou, výsledná solanka se pak dopravovala potrubím přímo do Halleinu a ve zdejším solivaru se odpařováním získávala sůl. Zpracovaná sůl se pak po řece Salzach dopravovala do Salzburgu a odtud po celé Evropě.

Dnes už se ale sůl v Halleinu netěží. Definitivní konec přišel v roce 1989. I přesto je sůl pořád důležitým zdrojem příjmů a to zejména díky turistům. Šachty a chodby v Bad Dürrnbergu jsou totiž otevřeny pro veřejnost a slouží dnes jako turistická atrakce.

Nám?stí v Halleinu

A na co dalšího se můžete v Halleinu těšit? Za vidění stojí především historické centrum města, které je památkovou rezervací a nachází se zde velké množství krásných renesančních a barokních domů. V okolí jsou pak pozůstatky velkého množství různých průmyslových podniků, hlavně pro zpracování soli. Kulturní vliv nedalekého Salzburgu samozřejmě sahá i sem a ve městě se konají představení v rámci salzburských festivalů. Ve městě je také hned několik zajímavých muzeí:

  • První stojí za zmínku Keltské muzeum v bývalém solivaru na Pernerinsel (na ostrově) s bohatými sbírkami archeologických nálezů. Nejvíce zde mají keramiky a kovových výrobků – zbraní, nástrojů, nádob i šperků. Mnohé z nich pochází přímo z této oblasti. K muzeu patří i malý venkovní skanzen, který se ale nenachází ve městě, ale u vstupu do solného dolu.
  • Další muzeum se vztahuje k významnému zdejšímu rodákovi hudebního skladatele F. X. Gruberovi. Ten složil světoznámou vánoční píseň „Tichá noc, svatá noc“ a mnohé další. Tento skladatel tady prožil také většinu svého života, než roku 1863 zemřel.
  • Samozřejmě nesmíme opomenout muzeum těžby soli v Bad Dürrenberg, které láká hlavně na rozsáhlé podzemní prostory s mnoha kilometry chodeb, s podzemním jezírkem a podobnými lákadly. Toto muzeum se nenachází přímo ve městě, ale cca 2km na jih. Je to sem mimochodem krásná procházka přímo z historického jádra.

Napiš komentář