Lis 14

Historie Salzburgu od pravěku po středověk

Sdílet na Facebooku

Zařazeno do kategorie Historie

Salzburský dóm

Salzburský dóm

Jak už jsme naznačili v článku se základními informacemi o Salzburgu, tak toto město má opravdu bohatou a zajímavou historii. Počátku sahají až do pravěku do mladší doby kamenné (Neolit – 10.000 let před našim letopočtem), kdy se zde objevili první stále lidské osady. Přibližně kolem roku 15 př.n.l. sem pak přišli Římani, kteří zde založili svoje vlastní sídliště. Toto místo mělo doslova ideální polohu, protože řeka a hora Mönchsberg skýtaly výbornou přírodní ochranu, takže k zabezepečení postačilo opevnit pouze jedinou nechráněnou jižní stranu.

Římané svojí novou osadu pojmenovali „Juvavum“, což znamená něco ve smyslu: Sídlo boha nebes. O něco později pak město povýšili na úroveň municipia. Za dalších pár desítek let později, za vlády císaře Claudia (41 – 54 n. l.) město ještě více povýšilo, když se stalo centrem nové římské provincie Noricum. S pádem Římské říše na čas upadl i Salzburg. Další důležité události nastali až v 5. století, kdy zde byl založen klášter. Do kraje přišel biskup Rupert Salzburský, který dostal jako dar od bavorského knížete roku 699 pozůstatky starého římského města.

Historické jádro m?sta

Historické jádro města

Tím se také blížíme k roku 755, ze kterého pochází vůbec první doložená sbírka o městě „Salzburg“.Pod vládou církve se město začalo poměrně hodně rozvíjet. Už roku 739 bylo založeno salcburské biskupství a roku 774 byly položeny základy prvního salcburského dómu. A ani to nebyl konec, protože dne 20. dubna 798 byla diecéze na žádost franského krále Karla Velikého povýšena papežem Lvem III. na arcibiskupství. Území které spadalo pod nového arcibiskupa bylo opravdu velmi rozsáhlé, zahrnovalo nejenom prakticky celé dnešní Rakousko, ale i velkou část Německa (prakticky celé dnešní Bavorsko).

Další významná stavba, které je nerozdělitelně spjata s historií města je pevnost Hohensalzburg, jejíž výstavba započala v roce 1077 na podmět arcibiskupa Gebharda von Helfenstein. Vhledem k rozsahu stavby, jak už to u takových mohutných pevností bývá, ale byla ale dokončena až později.

Kostel Müllner Kirche

Kostel Müllner Kirche

Období koncem 12. století je charakteristické boji moc a královský trůn, někdy byl Salzburg na vrcholu přízně a někdy zase upadal, to zrovna na jakou stranu se postavil. Například v roce 1166 Friedrich I. Barbarossa uvalil na město říšskou klatbu a když ani to proti odbojným biskupům nepomohlo, tak v roce 1167 město vyplenil.

Až do 15. století byl Salzburg poměrně častým místem těchto sporů a žádná válka ani povstání se mu nevyhnulo. Z dalších významných událostí, které nesouvisejí s bojem o moc se zmíníme snad jenom o letech 1348/49, kdy zde vypukla velká morová epidemie, která zahubila téměř třetinu obyvatelstva. Z veselejších událostí, vás pak možná bude zajímat, že v roce 1492 zde byl založen salzburský pivovar Stiegl, který dnes patří mezi nejoblíbenější z rakouských pivovarů.

 

Napiš komentář